Lejeune Association Management kiest voor Kittyhawk

Lejeune Association Management heeft voor Kittyhawk gekozen voor de ontwikkeling van minimaal 14 websites voor aangesloten verenigingen bij Lejeune. En daar zijn we natuurlijk trots op!
  • Algemeen Directeur Jules Lejeune van Lejeune Association Management (rechts) en Remco van Buren van Kittyhawk ondertekenen de website-overeenkomst
  • Een aantal van de deelnemende verenigingen

Websites2.0 voor 14 verenigingen

Kittyhawk heeft voor Lejeune  een masterwebsite ontwikkeld waarin de functionaliteiten en widgets zijn opgenomen die voldoen aan de behoeften en wensen van bij Lejeune aangesloten brancheorganisaties en hun leden. Voor minimaal 14 organisaties zal deze masterwebsite de basis vormen voor hun nieuwe website, waarbij ze naast alle content de complete inrichting van de site qua functionaliteiten en layout zelf kunnen bepalen via het CMS. De minimaal 14 organisaties / verenigingen die gebruik gaan maken van deze collectieve faciliteit krijgen hiermee behalve een aanzienlijk kostenvoordeel, de beschikking over een open source platform op basis van MODx met de functionaliteiten uit de nieuwste generatie internettechnologie (‘Web 2.0’) en door Kittyhawk ontwikkelde modules.

Van informatieplatform naar interactieplatform

Niet alleen heeft het internet de leidende rol van conventionele verenigingsmedia overgenomen, ook biedt het de mogelijkheid om de verenigingswebsite om te vormen van een ‘passief’ informatieplatform tot een actief medium voor informatievergaring, kennisdeling en interactie tussen leden.

Lejeune en Kittyhawk verwachten alle nieuwe sites in het tweede kwartaal van 2013 live te hebben.

Over Lejeune Association Management

Lejeune Association Management richt zich al bijna 50 jaar op de professionele ondersteuning van kleine en middelgrote branche- en beroepsorganisaties, zowel nationaal als Europees.  

Vanuit de gedachte ‘Fulltime service voor een parttime fee’ kunnen organisaties beschikken over een professioneel secretariaat dat zorg draagt voor de administratieve en operationele basisvoorzieningen van een vereniging, alsmede een breed palet aan aanvullende diensten, waaronder de collectieve belangenbehartiging, bestuurlijke advisering, verenigingscommunicatie, gezamenlijke campagnes, het managen van tijdelijke samenwerkingsverbanden, bijeenkomsten, congressen en evenementen etc.

‘Full service’ dan wel op projectbasis, operationeel dan wel inhoudelijk, als verbinder tussen vrijwilligers, organisaties en verbindingspunt van kennis en netwerken helpt Lejeune organisaties haar doelen te realiseren. Met hart voor de organisatie en haar achterban.

 

Wil je meer weten over dit project of wil je eens van gedachten wisselen over de website van jouw bedrijf, neem dan gerust contact met ons op. 

Volg ons op Facebook

Laatste "Trots" artikel
Facebookcampagne Spa Zuiver Amsterdam
Facebookcampagne Spa Zuiver Amsterdam