Nederlandse bedrijven gaan aanzienlijk investeren om social media beter te benutten

Nederlandse bedrijven gaan aanzienlijk investeren om social media beter te benutten, aldus een onderzoek van consultancy bureau booz&co onder 60 Nederlandse bedrijven.

Nederlandse bedrijven gaan aanzienlijk investeren om social media beter te benutten

 

Het gebruik van social media door Nederlandse burgers neemt een enorme vlucht. Van alle wereldburgers zijn de Nederlanders een van de meest actieve op social media platforms. In het bedrijfsleven is deze trend niet onopgemerkt gebleven maar naar eigen zeggen worden de mogelijkheden nog lang niet volledig benut. Nederlandse bedrijven verwachten dan ook in het komend jaar hun budget met 30% te verhogen en het aantal werknemers dat zich met social media bezighoudt te verdubbelen. Dit blijkt uit onderzoek van management consultancy Booz & Company naar het gebruik en inzicht in social media bij 60 Nederlandse bedrijven. Zij geven aan dat ze social media voornamelijk gebruiken voor merkbekendheid en klantbetrokkenheid. De impact van social media wordt nog onvoldoende door henzelf gemeten en er is weinig inzicht in hoe er daadwerkelijk verkoop mee tot stand kan worden gebracht. De meeste bedrijven erkennen niet te beschikken over een duidelijke strategie en evenmin over de benodigde vaardigheden om social media volledig te benutten.

Kleine bedrijven het meest actief

Driekwart van de ondervraagde bedrijven is actief op LinkedIn, gevolgd door Facebook en Twitter waar op beiden 57% van de bedrijven actief zijn. Opvallend is dat op Hyves maar 24% actief is. Opmerkelijk is bovendien dat de grootte van een bedrijf van invloed is op het gebruik van social media. Kleine bedrijven, met een omzet van minder dan € 25 miljoen, gebruiken vooral LinkedIn (80%), Facebook (77%) en Twitter (65%). Grote ondernemingen, met een omzet van € 500 miljoen of meer, zijn het meest actief op YouTube (60%), platforms van het eigen bedrijf (65%) en sites waar consumenten producten kunnen beoordelen (35%). Middelgrote bedrijven, met een omzet van € 25-500 miljoen, lopen achter en zijn het minst actief in het gebruik van social media. Dat kleine bedrijven relatief meer gebruik maken van social media is opmerkelijk: ‘Blijkbaar zijn kleinere bedrijven ondernemender en flexibeler, waardoor ze sneller inspelen op nieuwe mogelijkheden zoals social media. In middelgrote en grote bedrijven wordt wellicht primair gedacht vanuit risicobeheersing en is er minder ruimte om te experimenteren’, aldus Coen de Vuijst, Partner bij Booz & Company.

Social media wordt nog beperkt ingezet, met name voor merkbekendheid

De toegevoegde waarde van een succesvolle social media strategie valt of staat allereerst bij het creëren van een gemeenschap. Nederlandse ondernemers gebruiken social media vooral om een community op te bouwen rondom een product, dienst en/of merk, door fans te genereren op Facebook. Dit doen ze door zelf content te leveren en referenties te stimuleren (“likes”). Uitzondering hierop vormt LinkedIn dat vooral door grotere bedrijven (51%) als werving & selectie kanaal wordt gebruikt.

Nederlandse bedrijven beschouwen social media in eerste instantie als een hulpmiddel voor merkbekendheid. Ze zien het nog nauwelijks als kanaal om direct inkomsten te generen of anderszins waarde te creëren over de waardeketen, zoals innovatie, klantenservice en klantenonderzoek. De social media strategie komt bij de meeste Nederlandse bedrijven niet veel verder dan het hebben van een Facebook pagina of het sturen van tweets, zegt De Vuijst: ‘Tevens wordt de toegevoegde waarde nauw gedefinieerd en beperkt zich hoofdzakelijk tot het vergroten van de naamsbekendheid. Het potentieel is echter veel groter en breder, wat door enkele voorlopers in de Verenigde Staten inmiddels effectief wordt gedemonstreerd. Nederlandse bedrijven lopen daarop achter.’

Effecten worden beperkt gemeten

Het meten van het bereik en effecten van social media staat nog in de kinderschoenen. Minder dan de helft (43%) van de bedrijven zegt basisindicatoren als fans, followers of likes te meten. Slechts 11% van de bedrijven is in staat om verkoopeffecten van social media in kaart te brengen, terwijl 23% van de bedrijven aangeeft helemaal niets te meten op het gebied van social media. Grote bedrijven zijn het meest actief in het meten, wederom blijven de middelgrote spelers ver achter, ook op de kleinere bedrijven.

Bedrijven erkennen het onbenutte potentieel en gaan meer investeren in social media

De meeste bedrijven realiseren zich dat het potentieel van social media slechts ten dele door hen wordt benut. Ze geven aan dat op het hoogste bestuursniveau meer aandacht aan social media besteed zou moeten worden. Nu is het bij 33% van de bedrijven een belangrijk onderwerp op de corporate agenda is, terwijl 66% vindt dat de raad van bestuur of het hoogste management er hoge prioriteit aan zou moeten geven. Als gevolg hiervan ontbreekt bij de meerderheid van de bedrijven een duidelijke visie op en strategie voor het gebruiken van social media. Bedrijven zeggen bovendien moeite te hebben met het maken van keuzes uit de grote hoeveelheid mogelijkheden die social media bieden. Ook levert het genereren en beheren van geschikte ‘content’ problemen op. Wel geven de organisaties aan dat ze het komend jaar aanzienlijk gaan investeren in social media. De budgetten zullen worden verhoogd, gemiddeld is de verwachting dat dit tenminste zo’n 30% zal zijn. Ook is de verwachting dat het aantal medewerkers dat zich er nu mee bezighoudt in 2012 meer dan verdubbeld zal zijn. ‘Ondanks dat bedrijven aangeven geen duidelijke visie of strategie te hebben voor social media, wordt wel onderkend dat het meer aandacht vereist en dat achterblijven geen optie is. Men ziet de noodzaak voor het opbouwen of versterken van social media vaardigheden. Vandaar dat de verwachting is dat het investeringsniveau in het komende jaar aanzienlijk zal toenemen’, aldus De Vuijst.

Methodologie Social Media Survey Report

Voor het onderzoek ‘Social Media Survey Report, A Dutch Company Perspective’ hebben 92 interviews bij 60 verschillende Nederlandse ondernemingen plaatsgevonden om inzicht te krijgen in het huidige social media landschap van bedrijven in Nederland. Het onderzoek bestond uit acht vragen over welke media men gebruikt, met welke doelstellingen, nut en potentie van social media, hoeveel men er aan uitgeeft en hoe men in de toekomst social media zou moeten inzetten. De ondervraagden zijn allen geselecteerd en werkzaam in of onder de raad van bestuur of management binnen hun onderneming. De omvang van de bedrijven varieert en wordt vermeld als zijnde: a) grote organisaties: een omzet van meer dan € 500 miljoen 2) middelgrote bedrijven: een omzet van € 25 tot 500 miljoen en 3) kleine bedrijven: een omzet minder dan € 25 miljoen.

Het rapport van het onderzoek, 'Social Media Survey Report, A Dutch Company Perspective', kan hier worden gedownload.

bron: dit artikel is 1-op-1 overgenomen van het persbericht van booz&co

 

remco
Remco van Buren
28 jul 2011
Dit artikel is
5130x bekeken

Deel dit artikel via:

  • 1
  • Share on Google+
  • 0
Nieuwsbrief

Reacties (0)

Er zijn nog geen reacties geplaatst. Ben de eerste die reageert!
This thread has been closed from taking new comments.
Laatste "Opinie" artikel
35 inspirerende quotes over content marketing die je te pas en onpas kunt gebruiken
35 inspirerende quotes over content marketing die je te pas en onpas kunt gebruiken