Kittyhawk ontwerpt website ROC Midden Nederland

ROC Midden Nederland is een beroepsopleiding-instituut in de regio Utrecht. Onder de vlag van ROC Midden Nederland vallen twaalf colleges en nog twee opleidingen die gericht zijn op specifiek studie- en vakgebieden. Voor deze organisatie heeft Kittyhawk online strategy outlines en een online communicatie strategie opgesteld. Dit is onder andere doorvertaald naar het design van nieuwe websites voor ROC Midden Nederland en al haar colleges.
  • Landing Automotive College
  • Navigatie: always on top
  • User Generated Content
  • Selecteer een college
  • Redactionele pagina

Eén structuur en vijftien websites

Online universumDe organisatiestructuur waarbij ieder college een bijna autonoom opererend instituut is, maar wel onder de vlag van ROCMN is doorvertaald naar de opbouw van de website en de navigatie.

De corporate ROCMN website is een overkoepelende website met een belangrijke rol als online informatie verstrekker en is daarbij qua structuur ingedeeld naar de diverse doelgroepen als studenten, ouders, decanen en bedrijven. Daarnaast ligt een belangrijke focus op online service verlening en het begeleiden van toekomstige studenten en hun ouders in het algemene oriëntatie proces en vanuit de corporate omgeving naar de college sites. Deze structuur is in grote lijnen ook overgenomen op de websites van het VAVO-lyceum en Bedrijfsopleidingen.

De colleges van ROC Midden Nederland verschillen nogal van elkaar. Dat is ook logisch, je kunt je voorstellen dat het college met automotive opleidingen een andere belevingswereld heeft dan bijvoorbeeld het college voor gezondheidszorg of het Beauty College. Bij het Automotive College verwacht je dat het ruikt naar smeerolie, benzine en rubber en dat je studenten in garages ziet werken auto's. En bij het Beauty College verwacht je juist ondergedompeld te worden in de wereld van uiterlijke verzorging en fashion. Nogal een verschil dus. Juist die beleving hebben we voor de colleges in de online strategie centraal gezet.  De college websites (in heeft ROC Midden Nederland twaalf verschillende colleges) bieden daarom juist meer inhoudelijke informatie aan over hun specifieke opleidingen en het 'studentenleven'. Daarbij komt de nadruk vooral te liggen op user generated content van de huidige leerlingen, leraren en andere betrokkenen. Zo worden de college sites een online plek waar beleving centraal komt te staan en een hub van en naar diverse social media. Overigens, de twaalf colleges van ROC Midden Nederland zijn: Automotive CollegeBeauty College, ,Bouw & Interieur CollegeBusiness & Administration CollegeCreative CollegeGezondheidszorg CollegeHoreca & Travel CollegeICT CollegeSport CollegeTech CollegeVeiligheid & Defensie CollegeWelzijn College.

De tweedeling tussen corporate en college niveau zie je ook terug in de navigatie. Bovenin de pagina wordt de corporate informatie navigatie getoond in een donkerblauwe balk.  Daaronder, in de lichtblauwe balk, is ruimte voor de navigatie op college niveau. In ons design is de navigatie zwevend voorgesteld, zodat deze op iedere pagina bovenin aanwezig blijft.

Informeren, maar vooral ook inspireren en ervaringen delen.

De websites hebben als kerntaak het aanbieden van informatie over opleidingen, nieuws, services en reglementen. Maar daarnaast is, ingegeven vanuit de online strategie, een belangrijke rol weggelegd voor het delen van verhalen, foto's en ervaringen van leerlingen, docenten en stagebedrijven.

Ervaringen delenDe landingpages van de colleges zijn opgebouwd in tiles of tegels, waarbij redactionele informatie van het college wordt afgewisseld met ervaringen van leerlingen, leraren en andere direct betrokkenen (user generated content). Iedereen kan door middel van een formulier zijn/haar ROC moment indienen en na moderatie wordt het bericht gepubliceerd en doorgezet naar diverse social media kanalen. Momenteel ligt daarbij de focus op Facebook aangevuld met Twitter, Youtube en een heel klein beetje Pinterest.

Vooral op de landingpages is veel ruimte gereseveerd voor user generated content en beleving. Dieper in de website ligt de nadruk weer meer op redactionele  en service verlening met af en toe een aanvulling door user generated content.  De relatie tussen onderwerpen en ervaringen wordt gerealiseerd door middel van tags die elk contentelement door de contentbeheerder meegegeven wordt.

Ontwikkeling website in fases

De website wordt in fases onder begeleiding van Kittyhawk ontwikkeld door ezCompany uit Tilburg, specialisten in het Drupal platform waarop ROC MN gewend is te werken. Hierbij wordt de SCRUM methode gehanteerd, waarbij in samenspraak met de opdrachtgever en vanuit de online strategie met het toekomstplaatje, maar ook door continue testen en analyses ban het bezoekersgedrag die door Kittyhawk gedaan worden steeds nieuwe functionaliteiten worden gerealiseerd. De ontwerpen die bij dit artikel worden getoond zijn de ontwerpvoorstellen. 

 

Wil je meer weten over dit project of wil je eens van gedachten wisselen over de website van jouw bedrijf, neem dan gerust contact met ons op. 

Volg ons op Facebook

Laatste "Trots" artikel
Facebookcampagne Spa Zuiver Amsterdam
Facebookcampagne Spa Zuiver Amsterdam